søndag 25. juli 2010

{ 18. juli 2010 - July 18th 2010 }


Den første dagen i Kunstdagboken lagde jeg selvfølgelig mer enn én side. Jeg lagde en forside for boken hvor jeg skrev følgende tekst: 

" Denne Art Journal, eller "Kunstdagbok", ble startet av Daniel Askeland den 18. juli - 2010. Kunstdagboken har det formål å være en referanse for eieren i fremtiden. Eieren vil, om mulig, tilføye kunstverk hver dag. Boken vil romme kunstverk av ulik kvalitet og vil ha varierende innhold."

I made more than one page the first day. I made a front page where I had the following text:

"This Art Journal, or "Art Diary", was started by Daniel Askeland July 18th - 2010. The Art Journal has the porpous of being a future reference for the owner. The owner will, if possible, add artwork every single day. The book will contain artwork of different quality and will have a huge variety."


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar